معنی و ترجمه کلمه skyscraper به فارسی skyscraper یعنی چه

skyscraper


اسمان خراش ،رفيع ،بلند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها