معنی و ترجمه کلمه slab for bearing به فارسی slab for bearing یعنی چه

slab for bearing


سنگ کف ،سنگ بتنى کف
معمارى : تاوه تکيه گاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها