معنی و ترجمه کلمه slab sided به فارسی slab sided یعنی چه

slab sided


پهن پهلو،بلند ولاغر،داراى دنده هاى باريک ونمايان ،لاغر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها