معنی و ترجمه کلمه slab sided به فارسی slab sided یعنی چه

slab sided


پهن پهلو،بلند ولاغر،داراى دنده هاى باريک ونمايان ،لاغر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها