معنی و ترجمه کلمه slacken به فارسی slacken یعنی چه

slacken


باز کردن پيچ ،سست کردن ،شل کردن يا شدن ،اهسته کردن ،کند کردن ،کم شدن ،نحيف کردن
علوم مهندسى : ابديده کردن
علوم دريايى : شل کردن طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها