معنی و ترجمه کلمه slang به فارسی slang یعنی چه

slang


بزبان عاميانه ،واژه عاميانه وغير ادبى ،بزبان يا لهجه مخصوص ،اصطلاح عاميانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها