معنی و ترجمه کلمه slantwise به فارسی slantwise یعنی چه

slantwise


)slantways(يک ورى ،بطور اريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها