معنی و ترجمه کلمه slash به فارسی slash یعنی چه

slash


قيمت را شکستن ،ضربه سريع ،چاک لباس ،برش ،چاک دادن ،شکاف دادن ،زخم زدن ،بريده بريده کردن ،تخفيف زياد دادن ،خيلى کم کردن ،نشان مميز
بازرگانى : تخفيف زياد دادن ،قيمت را شکستن
ورزش : چرخاندن چوب به طرف حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها