معنی و ترجمه کلمه slasher به فارسی slasher یعنی چه

slasher


تخفيف فاحش دهنده ،بازار شکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها