معنی و ترجمه کلمه slated items به فارسی slated items یعنی چه

slated items


علوم نظامى : مواد سوختى قوال و بسته بندى شده مواد سوختى يک جا و در بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها