معنی و ترجمه کلمه slatelike به فارسی slatelike یعنی چه

slatelike


شبيه سنگ لوح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها