معنی و ترجمه کلمه slav defence به فارسی slav defence یعنی چه

slav defence


ورزش : دفاع اسلاو در گامبى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها