معنی و ترجمه کلمه sleave silk به فارسی sleave silk یعنی چه

sleave silk


ابريشم خام ،خامه ،ابريشم نتابيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها