معنی و ترجمه کلمه sleave به فارسی sleave یعنی چه

sleave


تار،ابريشم خامه ،نخ گوريده ،(مج ).وضع اشفته ،گوريده ،جدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها