معنی و ترجمه کلمه sleekness به فارسی sleekness یعنی چه

sleekness


نرمى ،صافى ،براقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها