معنی و ترجمه کلمه sleep deprivation به فارسی sleep deprivation یعنی چه

sleep deprivation


روانشناسى : محروميت از خواب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها