معنی و ترجمه کلمه sleep-walking به فارسی sleep-walking یعنی چه

sleep-walking


روانشناسى : خوابگردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها