معنی و ترجمه کلمه sleeping bag به فارسی sleeping bag یعنی چه

sleeping bag


کيسه خواب( براى کوه نوردان وغيره)
ورزش : کيسه خواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها