معنی و ترجمه کلمه sleeplike به فارسی sleeplike یعنی چه

sleeplike


مثل خواب ،خواب مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها