معنی و ترجمه کلمه sleeve target به فارسی sleeve target یعنی چه

sleeve target


علوم نظامى : هدف کش هوايى استوانه اى براى تيراندازى ضد هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها