معنی و ترجمه کلمه slide slip به فارسی slide slip یعنی چه

slide slip


ورزش : سردادن هر دو اسکى با هم از پهلو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها