معنی و ترجمه کلمه sliding seat به فارسی sliding seat یعنی چه

sliding seat


ورزش : نشيمنگاه متحرک در قايق مسابقه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها