معنی و ترجمه کلمه sliding به فارسی sliding یعنی چه

sliding


لغزش ،چهارچوب متحرک ،اچار تى شکل
معمارى : سرخوردگى
علوم نظامى : گوشواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها