معنی و ترجمه کلمه slimpsy به فارسی slimpsy یعنی چه

slimpsy


)slimsy(زود شکن وبدساخت ،لاغر،باريک اندام ،نحيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها