معنی و ترجمه کلمه slip ring motor به فارسی slip ring motor یعنی چه

slip ring motor


الکترونيک : موتور القائى با حلقه لغزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها