معنی و ترجمه کلمه slit trench به فارسی slit trench یعنی چه

slit trench


سنگر انفرادى ،خندق باريک جهت سنگر گيرى
علوم نظامى : سنگر خندقى شکل سنگر درازکش گروهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها