معنی و ترجمه کلمه slope به فارسی slope یعنی چه

slope


شيب منحنى ،دامنه ،شيب دار،زمين سراشيب ،سرازيرى ،سربالايى ،کجى ،انحراف ،سراشيب کردن ،سرازير شدن
علوم مهندسى : سرازيرى
کامپيوتر : شيب
عمران : شيب
معمارى : شيب سربالايى
روانشناسى : شيب
زيست شناسى : شيب
بازرگانى : شيب
ورزش : شيب
علوم هوايى : شيب نمودار
علوم نظامى : شيب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها