معنی و ترجمه کلمه sloppy به فارسی sloppy یعنی چه

sloppy


کثيف ،درهم وبرهم ،نامرتب ،شلخته
ورزش : مسير با چاله هاى پر از اب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها