معنی و ترجمه کلمه slow down به فارسی slow down یعنی چه

slow down


تاخير کردن ،اهسته ،کند
علوم مهندسى : به عقب انداختن
بازرگانى : کاهش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها