معنی و ترجمه کلمه slow moving depression به فارسی slow moving depression یعنی چه

slow moving depression


معمارى : کمفشارى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها