معنی و ترجمه کلمه slow neutron به فارسی slow neutron یعنی چه

slow neutron


الکترونيک : نوترون کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها