معنی و ترجمه کلمه sluggish economy به فارسی sluggish economy یعنی چه

sluggish economy


اقتصاد در حالت رکود
بازرگانى : اقتصاد در حالت کسادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها