معنی و ترجمه کلمه sluggish به فارسی sluggish یعنی چه

sluggish


گرانجان ،تنبل ،لش ،کند،بطى ،اهسته رو،کساد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها