معنی و ترجمه کلمه slutsky theorem به فارسی slutsky theorem یعنی چه

slutsky theorem


قضيه اسلاتسکى
بازرگانى : براساس اين قضيه با کاهش قيمت يک کالا مقدار تقاضا براى ان افزايش يافته و اين امر بعلت اثر درامدى و اثر جانشينى امکان پذير است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها