معنی و ترجمه کلمه sly به فارسی sly یعنی چه

sly


ناقلا،ادم تودار،ادم اب زيرکاه ،موذى ،محيل ،شيطنت اميز،کنايه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها