معنی و ترجمه کلمه sm (standard error of mean) به فارسی sm (standard error of mean) یعنی چه

sm (standard error of mean)


روانشناسى : خطاى معيار ميانگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها