معنی و ترجمه کلمه smack به فارسی smack یعنی چه

smack


صداى سيلى يا شلاق ،طعم ،چشيدن مختصر،باصدا غذاخوردن ،ماچ صدادارکردن ،مزه مخصوصى داشتن ،کف دستى زدن ،کتک زدن ،کاملا،يکراست
ورزش : ضربه محکم در هنگام ابشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها