معنی و ترجمه کلمه small scale integration به فارسی small scale integration یعنی چه

small scale integration


مجتمع سازى در مقياس کوچک
کامپيوتر : مجتمع سازى در مقياس کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها