معنی و ترجمه کلمه smallness به فارسی smallness یعنی چه

smallness


کوچکى ،کمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها