معنی و ترجمه کلمه smell به فارسی smell یعنی چه

smell


بويايى ،شامه ،عطر،استشمام ،بوکشى ،بوييدن ،بوکردن ،بودادن ،رايحه داشتن ،حاکى بودن از

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها