معنی و ترجمه کلمه smidgeon به فارسی smidgeon یعنی چه

smidgeon


smidgen(، )smidginمقدار کم ،قطعه ،تکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها