معنی و ترجمه کلمه smile played on his lips به فارسی smile played on his lips یعنی چه

smile played on his lips


تبسم برلبانش بوسه ميزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها