معنی و ترجمه کلمه smoking به فارسی smoking یعنی چه

smoking


استعمال دخانيات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها