معنی و ترجمه کلمه smothered mate به فارسی smothered mate یعنی چه

smothered mate


ورزش : مات مختنق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها