معنی و ترجمه کلمه smutty به فارسی smutty یعنی چه

smutty


با سياهک الوده شده ،با دوده لکه دار شده ،شبيه دوده ،دوده زده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها