معنی و ترجمه کلمه snaking به فارسی snaking یعنی چه

snaking


علوم نظامى : تورگيرى اطراف توپ ناو
علوم دريايى : تورگيرى اطراف توپ ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها