معنی و ترجمه کلمه snap fastener به فارسی snap fastener یعنی چه

snap fastener


دکمه قابلمه ،دکمه فشارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها