معنی و ترجمه کلمه snapshot به فارسی snapshot یعنی چه

snapshot


نمايش لحظه اى ،تصوير لحظه اى ،تصوير لحظه اى ،عکس فورى
کامپيوتر : عکس فورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها