معنی و ترجمه کلمه snarly به فارسی snarly یعنی چه

snarly


گرفتار دام ،خشمگين ،کج خلق ،گوريده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها