معنی و ترجمه کلمه snick به فارسی snick یعنی چه

snick


.جزء چيزى را بريدن ،ضربت سريع زدن ،گره زدن ،چفت کردن ،چفت ،کشيدن ،بحرکت اوردن سهم ،قسمت
ورزش : توپى که با لبه چوب ضربه خورده و به عقب به سمت محافظ ميله مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها