معنی و ترجمه کلمه snookered به فارسی snookered یعنی چه

snookered


وضع گوى که بازيگر نمى تواند مستقيما به گوى مورد نظر ضربه بزند( بيليارد)
ورزش : وضع گوى که بازيگر نمى تواند مستقيما به گوى مورد نظر ضربه بزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها